Hjelp oss å få Douglas DC-6B «LN-SUB» tilbake til Sola

I årene mellom 1962 og 1973 opererte Braathens SAFE totalt syv Douglas DC-6B Cloudmaster. Først ut av disse var DC-6B «LN-SUB» med serienummer 45496. Gjennom sitt snaue tiår i Braathens tjeneste hadde «LN-SUB» en allsidig tilværelse opererende ut fra selskapets tekniske hovedbase på Sola. Gjennom 1960-tallet var DC-6B en viktig brikke i oppbyggingen av det norske innenriksnettet med flygninger mellom Oslo, Stavanger, Trondheim og Ålesund. Flyet ble dessuten benyttet til charterturer i store deler av verden.

På slutten av 1960-tallet ble de propelldrevne flyene til Braathens bokstavelig talt nådd igjen av jetalderen. Med dette ble de langsomme DC-6B-flyene skiftet ut og solgt videre til andre selskaper. Dette ble starten på en flyktig tilværelse for «LN-SUB». Etter først å ha blitt solgt til Norsk Flytjeneste i Sandefjord i 1971 gikk veien videre til belgiske eiere før det i 1976 havnet hos Conair i Canada. Etter å ha blitt ombygd til vannbombefly til bruk i bekjempelse av skogbranner, opererte flyet i sin nye rolle frem til det etter 20 år ble solgt videre til Evert Air Cargo i Alaska. Med nye eier ble flyet ombygd nok en gang. Denne gangen til frakt av drivstoff. Etter hvert ble det ombygd til et ordinært fraktfly og satt i sin nåværende tjeneste i form av fraktflyging til de mange utpostene i den alaskiske villmarken med kjennetegnet N151. Med dette er den første av de syv DC-6B som kom i tjeneste under Braathens vinger på 1960-tallt det eneste eksemplaret av de opprinnelige Braathens-maskinene som fremdeles er i operativ tjeneste etter 57 år på vingene – enn så lenge.

Gjennom lengre tid har det vært kjent at flyets luftdyktighetsbevis er i ferd med å gå ut, og at Evert Air Cargos N151 tidligere fløy som «LN-SUB» i Braathens SAFE. For å forhindre at «LN-SUB» får samme skjebne som de øvrige DC-6B brukt av Braathens, har en interessegruppe, bestående av tidligere Braathens-ansatte, siden 2009 jobbet for at flyet atter en gang skal bli norsk når det omsider pensjoneres fra aktiv tjeneste. Gjennom de siste årene har det vært jevnlig kontakt mellom museet og initiativgruppen som har jobbet med å få flyet til Norge og Sola.

Siden nyttår har prosjektet fått kraftig momenta. Om alt går som vi håper, er det stor sjanse for at flyet vil ankomme Stavanger Lufthavn, Sola for å stilles ut utenfor Flyhistorisk Museum Sola til sommeren. Med en lengde på 32 meter og et vingespenn på 36 meter, er det snakk om et enormt fly, et fly som museets fire vegger ikke har kapasitet til å huse. Flyet vil derfor måtte stilles ut utendørs på utsiden av museet. For å forhindre at flyet blir stående til forfall blir det derfor nødvendig å gjennomføre et forholdsvis omfattende årlig vedlikeholdsarbeid på flyet. Innsiden av flykabinen ønsker vi å benytte som et utstillingsrom hvor vi formidler Braathen SAFEs sin mangfoldige historie gjennom en moderne museumsutstilling.

I skrivende stund har vi sterke signaler på at Ludvig G. Braathens fond til fremme av norsk luftfart vil dekke kostandene forbundet med kjøp og mottak av flyet, samt noe av forventede vedlikeholds kostandene gjennom den neste tiårsperioden. Vi trenger likevel i overkant av kr. 400 000,- ekstra, dersom vi skal ha fullfinansiert forventet vedlikehold på maskinen for de ti neste årene. Før museet kan gjøre et endelig vedtak på at flyet skal kjøpes og innlemmes i samlingen, må vi være helt sikre på at vi har ryggdekningen som trenges for å være i stand til å ivareta maskinen i de ugjestmilde omgivelsene det vil stå utstilt i utenfor museet i skiftende værforhold med en fjord like ved. Vi ber derfor om støtte til å komme i mål med prosjektet fra velvillige bidragsytere, private så vel som fra næringslivet. For mer informasjon om flyet og prosjektet, kan dere laste ned vår prosjektbrosjyre her: Hjelp oss å få DC-6B «LN-SUB» til Norge