Helge Mossin

Jagerflyger og maritimt patruljefly flyger på 1950- og 1960-tallet

Helge Mossin ble født i november 1931. Gjennom oppveksten bodde han i Odda, Glomfjord og Oslo. Etter at han var ferdig med realartium på Fagerborg skole i Oslo forsommeren 1951 startet han på befalsskolen for Hærens forsyningstropper i Bergen. Her gikk han fra august 1951 til oktober 1952. Han ble deretter beordret til Tyskland for å gjennomføre ammunisjonskurs. I 1953 ble han sendt til 1. Brigade i Nord-Norge som ammunisjonsspesialist og fenrik. Her stiftet han raskt bekjentskap med Vampire-flygerne på 337 skvadron som han delte messe med på Bardufoss. Dette kom til å prege resten av livet hans. Samtalene med flygerne vekte flyinteressen hos den unge fenriken som i utgangspunktet ikke hadde vært opptatt av fly og flygning. Helge endte opp med å søke Flyskolen og kom inn våren 1954.

Ettersom han allerede var fenrik, kunne Helge møte rett opp på Værnes for uttaksflygning på Fairchild Cornell. Han bestod uttaksflygningen og ble sendt til Canada i begynnelsen av september 1954. Her gjennomførte han først den obligatoriske språkskolen før han ble sendt til Penhold i Alberta for å få den elementære flygerutdannelsen på Harvard. Etter å ha vært på Penhold frem til mars, ble han sendt videre til Portage la Prairie for å gjennomføre den avanserte flygerutdannelsen med canadiskbygde T-33. Et halvt år senere gikk veien videre til Gimli for våpen- og skyteskole. Etter halvannet år i Canada vendt Helge hjem til Norge som ferdigutdannet jagerflyger i starten av desember 1955.

Etter hjemkomsten til Norge ble han postet på 330 skvadron på Gardermoen for å fly F-84G Thunderjet. Det gikk dessverre ikke så bra på hjemmebane. Ettersom midten av 1950-årene var en meget brutal tid for Luftforsvaret, som mistet det ene flyet etter det andre, satte kona foten ned. Dette resulterte i at Helge gikk til skvadronsjefen og spurte om han kunne bli overført til 335 eller 333 skvadron som var oppsatt med henholdsvis tomotors transportfly og maritime patruljefly. Han ble forflyttet til sistnevnte som holdt til i Sola sjø.

I august 1957 begynte han på Luftkrigsskolen. Påfølgende sommer forberedte Helge kona på at han kom til å gå tilbake igjen til jagerfly etter at han kom til å  fullføre Luftkrigsskolen om et års tid. Han fortalte at han ønsket å satse på en karriere i Luftforsvaret og da var det bare en ting som gjaldt, det var å fly jagerfly. Sommeren 1958 sjekket han også ut på F-86F i den såkalte sommerferien mellom de to skoleårene på Luftkrigsskolen. Da han var ferdig med Luftkrigsskolen på forsommeren 1959, ble han stasjonert på 336 skvadron som fløy F-86F fra Rygge. Da han i 1964 fikk rollen som OPS-offiser på Rygge var han nestkommanderende på 336 skvadron.  Denne jobben hadde han frem til han forlot Luftforsvaret i september 1966.

Han var da en av flygerne i Luftforsvaret med mest erfaring på F-86F, om ikke den aller mest erfarende på flytypen. Like før han sluttet i Luftforsvaret, fikk han også utsjekk på F-5, som var i ferd med å overta for blant annet F-86F. 

Årsaken til at han sluttet i Luftforsvaret når han gjorde, forteller han var at han var nesten sikker på at han snart kom til å bli beordret til Bodø.  Med to unger i skolealder var ikke dette spesielt fristende. Han fikk seg derfor en sivil jobb i Fred. Olsen Flyselskap hvor han fløy DC-6B på fraktoppdrag for SAS frem til han begynte å fly Dassault Falcon 20 for det samme selskapet våren 1969. I januar 1974 fikk han jobb som operasjonssjef i Widerøe. Denne stillingen beholdt han i ikke mindre enn tolv år. Han fløy deretter som ordinær kaptein i Widerøe frem til han avrundet karrieren i 1991. Mellom 1986 og 1989 tjenestegjorde han for øvrig også for The International Civil Aviation Organization (ICAO) i Nepal i to perioder på til sammen to år. Her fløy han Twin Otter på de nepalske kortbanene som var 400 m lange. Mens han fløy for ICAO i Nepal hadde han permisjon fra Widerøe.

Helge Mossin ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-kandidat ansatt i Jærmuseet) 31. august 2020.