Helge Andreassen

Jagerflyger på 1970-tallet

Helge Andreassen ble født i 1950 og vokste opp i Hammerfest. Det var egentlig tilfeldighetene som skulle føre han inn i luftfarten og Luftforsvaret. Han hadde egentlig planer om å søke seg til jusstudiet i Oslo etter endt gymnas, men en rekruteringsbrosjyre fra Luftforsvaret fikk han til å sende inn en søknad til Flyskolen. Han ble deretter kalt inn til opptaksprøver sommeren 1970.

Etter å ha fullført utdanningen på Williams AFB, AZ, USA gjennomførte han 718 skvadrons trenings- og utsjekksprogram ved 334 skvadron i Bodø. Årsaken til dette var at 718 skvadron ikke hadde kapasitet til å gjennomføre utsjekksprogrammet da han kom hjem fra USA våren 1972. Dette førte til at skvadronene de nyutdannede flygerne skulle tjenestegjøre i fikk tilsendt treningsprogrammet fra 718 skvadron med oppgave å gjennomføre treningen for de nyutdannede flygerne. Skytetreningen ble imidlertid gjennomført i regi og kontroll av 718 skvadron samme høst.

Helge tjenestegjorde i alt 7 år på 334 skvadron der han fløy F-5 fram til våren 1974, senere CF-104 Starfighter før han gikk over til kommersiell flygning i SAS i 1979. Han har likevel ikke lagt Starfighteren helt på hylla. I dag er Helge leder av foreningen Starfighterens venner som opererer den eneste flygedyktige Starfighteren i Europa.

Helge Andreassen ble intervjuet sammen med generalmajor (p) Kjell Magne Lutnes av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-student ansatt i Jærmuseet) 14. januar 2020.