Heinkel He 115 B/C

Heinkel He 115 er et tysk sjøfly fra andre verdenskrig utviklet på slutten av 1930-tallet. Flyet har en lengde på 22,3 meter og et vingespenn på 17,3 meter og en topphastighet på 327km/t. Dets tre mann store besetning sitter i tandemposisjon i flyets fremre del, Til tross for en beskjeden produksjon på 224 eksemplarer betrakter mange Heinkel He 115 som Nazi-Tysklands beste sjøfly. I første halvdel av krigen ble flyet utstrakt brukt av det tyske Luftwaffe på krigens nordligste frontavsnitt. Her hadde det stor suksess i en rekke ulike roller, blant annet; rekognosering, bombing, torpedobombing og minnelegging.

Norsk bruk
I 1938 ble det besluttet at Marinens Flyvåpen skulle rustes opp med tyske Heinkel He 115 sjøfly. Med dette fikk vi levert seks fly mellom juli og november 1939. Ved tyskernes invasjon av Norge lå ett av de norske flyene på nøytralitetsvakt ved Sola Sjø. Et stort antall Heinkel He 115 deltok i det tyske angrepet på Norge 9. april 1940. Kort etter den tyske erobringen av flyplassen på Sola landet den tyske Küstenfliegerstaffel 1./106 med sine ni Heinkel He 115 ved Sola Sjøflyhavn – like utenfor dagens museum. Ytterligere to tyske Heinkel He 115-Staffeln opprettet base i Trondheim på invasjonsdagen. Gjennom de påfølgende kampene i Norge deltok Heinkel He 115 på begge sider av konflikten. I etterkant av kamphandlingene opererte de tyske Heinkel He 115 fra sine baser langs norskekysten i kampen mot de arktiske konvoiene som gikk mellom Storbritannia og Sovjetunionen frem til 1944

Museets fly
Museets fly krasjlandet under landing ved Sola Sjø kvelden 28. desember 1942. Grunnet feilbedømming fra besetningen traff flyet havoverflaten i for stor hastighet. Flottørstagene på den ene siden tålte ikke belastningen og knakk sammen. Dette førte til at flyet kantret og sank ned til 46 meters dyp. Her lå flyet glemt frem til det ble gjenoppdaget i 2005. I juni 2012 gjennomførte flymuseet en vellykket heving av flyet. Flyet som er eneste gjenværende eksemplar av typen i hele verden blir for tiden konservert på museet. I løpet av vinteren vil flyets helseseksjon plasseres i museets utstillingshangar i påvente av videre arbeid.

Foto via Det finske flyvåpenmuseet
Foto via Det finske flyvåpenmuseet