Hans Magnus Lie

Jagerflyger og offiser fra 1960- til 2000-tallet.

Oberst (p) Hans Magnus Lie er født i 1944. Faren hans var Torbjørn Magnus Lie som tjenestegjorde som flyger i marinens flyvåpen i forkant av andre verdenskrig. Etter krigen jobben faren hans som våpenspesialist i Luftforsvaret. Først på Lista, deretter Værnes. Ettersom familien bodde på innsiden av det militære området, forteller Hans Magnus at han nok fikk en forsterket flygerinteressen på bakgrunn av den store nærheten til fly og flyging. Rett som det var kunne han klatre inn i jagerflyene som var stasjonert på Vernes. Da han ble 18 år gammel søkte han på Flyskolen og han kom inn.

Etter uttaksflygningen på Værnes ble han sendt videre til Canada hvor han gjennomførte språkskole og Chipmonk flyging ved Centralia, Ontario, før den elementære flygerutdannelsen fortsatte på Moose Jaw med Harvard og den viderekommende flygerutdannelsen på canadiskbygde T-33 på Gimli. 24. juli 1964 fikk han den etterlengtede vingen og reiste hjem igjen til Norge som jagerflyger. Etter hjemkomsten fikk han nærmest umiddelbart beskjed om at han skulle tilbake til Canada for å gjennomføre videreutdanning i taktisk flygning og våpenlevering på Chatham i New Brunswick med den canadiske versjonen av F-86E Sabre. Før avreisen til Canada var han innom 718 skvadron for en innføring i norske forhold og sertifisering på instrumentflyging.

Etter å ha fullført tilleggsutdannelsen i Canada i 1965 ble han beordret til 338 skvadron som var oppsatt med F-86F på Ørland Hovedflystasjon. I 1967 ble han sendt ned til 332 skvadron og Rygge for å få opplæring og utsjekk på F-5 Freedom Fighter. Deretter fløy han F-5 i 338 skvadron på Ørland frem til han i 1972 fikk jobb som instruktør i 718 skvadron på Sola flystasjon. To år senere fikk han tilbud om å reise til Cold Lake i Canada som utvekslingsoffiser ved 434 Sqadron som var oppsatt med den kanadiske versjon av F-5. Med dette flyttet han og familien til Canada i 1974 hvor de ble værende i to år. Tjenesten ved 434 Sqn inneholdt mye flyging på tvers av Canada, samt at han fikk også delta på en forflytning frem og tilbake fra Andøya flystasjon. Den kanadiske F-5 var utstyrt for etterfylling av drivstoff i luften (AAR). Deretter vendte han tilbake til Sola hvor han var i et år før han fikk tilbud om å reise til Bodø for å fly CF-104 Starfighter som nestkommanderende ved 334 skvadron. Her var han fra høsten 1977 til høsten 1979.

Hans Magnus ble deretter sendt til Hill AFB i USA hvor han sammen med fire andre nordmenn ble de første norske flygerne til å få utsjekk på F-16 Fighting Falcon. Etter en tid som F-16 instruktør ved 332 skvadron, saksbehandler ved operasjonsgruppen på Rygge og gjennomført Stabsskole, ble han utpekt som skvadronssjef i 338 skvadron. Han var da med på å bytte ut F-5 med F-16. Etter to år som skvadronssjef i 338 skvadron fikk han tilbud om å være instruktør på Sheppard AFB i USA. Atter en gang tok han familien med seg over Atlanterhavet og bosatte seg i USA for en fireårsperiode.

Etter hjemkomsten til Norge i 1991 ble han gruppesjef på Bodø før han ble seniorstabsoffiser for Luftkommandør Nord-Norge og sjef for Luftoperasjonssenteret i Nord-Norge. Hans Magnus avsluttet sin militærkarriere i 2003 som sjef for Luftving 137 på Rygge. På dette tidspunktet hadde han mer enn 5000 flytimer i jetfly.

Hans Magnus Lie ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-student ansatt i Jærmuseet) 29. januar 2020.