Gunleik Kleivan

Jagerflyger på 1960- og 1970-tallet

Gunleik ble født i 1947. Han kom inn på flyskolen høsten 1966. Etter et år på flyskolen på Værnes, ble han sendt videre til Canada. Etter et år i Canada fikk han vingen sin og ble sendt til 336 skvadron på Rygge høsten 1968. Her fløy han F-5 Freedom fighter. Etter noen år på Rygge ble han overført til 331 skvadron som var oppsatt med F-104G Starfighter i Bodø. Her ble han værende frem til han sluttet i Luftforsvaret i 1977.