Frode Lenning

Militærflyger på 1970- og 1980-tallet

Frode Lenning ble født i 1954 og hadde en oppvekst preget av mange flyttinger. Barndommen hans bar også preg av en stadig voksende flyinteresse. Dette førte til at han som 15-åring begynte å fly seilfly i NTH-flyklubb i Trondheim og han fikk etter hvert seilflysertifikat.  Etter at han var ferdig på gymnaset hadde han egentlig tenkt å begynne å studere på NTH i Trondheim. Han skulle bare få unnagjort førstegangstjenesten først. Frode gjennomførte rekruttskolen på Værnes og fikk deretter tre måneder teknisk kurs på Kjevik før han tjenestegjorde som vernepliktig tekniker på Flyskolen på Værnes. I løpet av denne perioden søkte han på Flyskolen og kom inn i juni 1974. Påfølgende år reiste han til USA for å bli utdannet til jagerflyger. Her fløy han T-37 og T-38 fra Reese Air Force Base i Texas hvor han fikk vingen 1. april 1976.   

Sommeren 1976 ble tilbragt med teknisk F-5-kurs på Kjevik etterfulgt av det obligatoriske utsjekksprogrammet på 718 skvadron på Sola. Etter dette ble Frode sendt til Ålborg for teknisk kurs på F-104G før han startet konverterings og utsjekksprogrammet på Starfighteren i Bodø senere den samme høsten. Han hadde sin første tur i Starfighteren 14. oktober 1976 og fikk operativ status påfølgende vår. Frode ble værende på 331 skvadron i fire år, kun avbrutt av et opphold på Flyskolen på Værnes som instruktør sommeren og høsten 1979. Han minnes tilbake til oppholdet på Flyskolen som et artig avbrekk.

I forbindelse med den planlagte innfasingen av F-16 på 331 skvadron, ble Frode forflyttet til 335 skvadron B-ving, hvor han fløy Jet Falcon. Årsaken til forflytningen var at Luftforsvaret krevde at de «eldre» flygerne som fikk konvertering til F-16 måtte forlenge plikttiden sin med tre år. Ettersom Frode ønsket å gå over til sivil luftfart før han ble for gammel for opptak i SAS eller Braathens, var han ikke interessert i forlenget plikttjeneste. Med dette forlot han 331 skvadron sensommeren 1980 og begynte konverteringsprogrammet til Jet Falcon på Gardermoen. Frode ble værende på 335 skvadron et par år før han fikk seg jobb i Braathens i september 1982. Tre år senere begynte han i SAS hvor han fløy DC-9, MD-80, Boeing 767 og Boeing 737. I 2009 tok han førtidspensjon fra SAS, men la ikke flygeryrket på hylla riktig enda av den grunn. Frem til sin siste kommersielle flytur 11. desember 2019, fløy han Boeing 737 for Oman Air og Boeing 747-400 for Air Atlanta Icelandic. Han var også både operativ inspektør og seksjonssjef på operativ seksjon fixed-wing i Luftfartstilsynet.

Frode Lenning ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-student ansatt i Jærmuseet) 31. august 2020.