Første spadestikket tatt!

Torsdag 4. mai var en merkedag for Jærmuseet og venneforeningen til Flyhistorisk Museum Sola. Da tok ordfører i Sola kommune, Tom Henning Slethei, det første spadestikket til nybygga i Sømmevågen.

Ordfører Tom Henning Slethei taler til fremmøtte til førse spadestikk.

Det skal i løpet av det neste året bygges to nye haller i forlengelsen av dagens museumsbygg til Flyhistorisk Museum Sola.

Det første bygget, et foajébygg, er på vel 300 m2 og skal blant annet romme kafé, resepsjon, toalett og undervisningsrom.

Det andre bygget er en utstillingshall på 1000 m2. Hallen skal fylles med museets jetjagerfly og formidle den kalde krigen med utgangspunkt i de norske militærflygernes erfaringer og opplevelser. Historiker i Jærmuseet, Sondre B. Hvam, holder på med doktorgradsprosjektet «For våre kamerater: En studie av den kalde krigen gjennom flygernes narrativ«. Denne doktorgraden vil være utgangspunktet for utstillingsarbeidet. Målet med utstillinga er å gi særlig barn og unge en bedre faglig ballast til å forstå historien vår, og på den måten få bedre forutsetninger for å forstå krigs- og konfliktsituasjner i verden i dag.

Bygga er finansiert med midler fra Sola kommue, Rogaland fylkeskommune og Kultur- og likestillingsdepartmentet. I tillegg har Sparebankstiftelsen SR-bank gitt midler til utstillingene.