Flymuseets Catalina

Gjennom de siste ukene har aktiviteten på verkstedet til Flyhistorisk Museum Sola vært langt høyere enn normalt. Fra tidlig morgen til sen ettermiddag har de frivillige ildsjelene i museets venneforening banket og slått, skrudd og dratt, vært høyt og lavt! Både armer og føtter måtte i sving for å få den siste vingedelen med en lengde på ti meter på plass. Omsider skulle museets Consolidated PBY-5A Catalina vises med sitt fulle vingespenn på ikke mindre enn 32 meter!Cat1Cat6

Cat2Consolidated PBY Catalina er en amerikansk flybåt utviklet på starten av 1930-tallet. Flyet som senere ble videreutviklet til amfibiefly er det mest brukte sjøflyet fra andre verdenskrig. Under krigen ble flyet brukt til mange ulike oppgaver, deriblant antiubåtkrigføring, maritimrekognosering, patruljebombing, konvoieskortering, redningsoppdrag og transportoppdrag. Fløyets lave topphastighet og dårlige bevæpning gjorde maskinen ekstremt sårbar i møte med fiendtlige jagerfly. Med sin ekstremt lange rekkevidde var flyet meget effektivt i slaget om Atlanterhavet. Flyet ble produsert i over ti år og regnes av mange som tidenes mest vellykkede sjøfly og amfibiefly.

Norsk bruk
I juni 1942 ble den første norske skvadronen utstyrt med Catalina. Dette i form av 330 skvadron med base på Island. Skvadronen fikk i alt levert seks Catalina MK IIIA amfibiefly før den ble forflyttet til Skottland i februar 1943 og startet konvertering til den større Short Sunderland.
FMS bildearkiv
Den best kjente Catalina-skvadronen i norsk tjeneste var 333 skvadron. Skvadronen opererte flytypen fra sin base på Skottland fra mai 1943 frem til krigens slutt. Deres oppdrag var hovedsakelig patruljering etter ubåter, rekognosering, ofte rettet mot kysten av det tyskokkuperte Norge, og angrep mot tyske skip. Skvadronen fløy også en rekke spesialoppdrag til Norge. Disse oppdragene bestod blant annet av landsetting av agenter med radiosendere og evakuering av norske motstandsmenn og agenter som var blitt avslørt.
FMS bildearkiv 1
I januar 1946 flyttet skvadronen til sjøflyhavnen på Sola. Her holdt den til med sine Catalina frem til flyene ble byttet ut med Grumman HU-16 Albatross i 1961. Gjennom hele sitt opphold på Sola hadde 333 skvadronens Catalinaer sitt hjem i den samme hangaren Flyhistorisk Museum Sola nå har sin utstilling!

Museets fly
Museets Catalina ble bygd i 1942. Den tjenestegjorde først for den amerikanske marinen. Den gikk så over til danske tjeneste i 1951. I 1967 ble flyet pensjonert. Flyet ble deretter lagret utendørs ved en dansk gård frem til flymuseet overtok det høsten 1989. Den 17. november 1989 ankom Catalinaen omsider museet. Ved ankomst bar flyet preg av hard medfart fra tidens tann. Foruten belastningen av å stå ute i vær og vind hadde en liten skog vokst opp omkring flyet. Det var tydelig at mye arbeid måtte til for å få flyet utstillingsklart.

Hvor endeløst restaureringsarbeidet skulle bli kom kanskje som en overraskelse på enkelte. Det skulle gå over 20 år og nesten 15 000 dugnadstimer før flyet omsider fremstod som tilnærmet komplett.

Dersom du ønsker å lære mer om denne fantastiske maskinen, og ikke minst se den med egne øyne, ta turen innom Flyhistorisk Museum Sola. Museet har åpent hver søndag fra klokken 12:00 til 16:00 frem til siste søndag i november.