Flyhistorisk Museum Sola ønsker seg gjenstander fra Braathens SAFE!

Flyselskapets historie er mer enn bare fly og motorisert bakkeutstyr

Det er neppe noe flyselskap som har hatt større betydning for Stavanger Lufthavn, Sola enn Braathens SAFE. Selskapets historie og deres sentrale rolle på Sola gjennom siste halvdel av 1900-tallet er derfor en naturlig del av formidlingen på Flyhistorisk Museum Sola. Braathens SAFE og flyselskapets historie og aktivitet er derfor et av områdene museet ønsker økt fokus på. Per dags dato har museet to fly fra Braathens SAFE på utstilling i form av en Fokker F27 Friendship og en de Havilland DH.114 Heron. Utover dette har museet også to bakkekjøretøy benyttet av Braathens SAFE i form av en Volvo Kalmar bagasjetrekker og en Houchin mod 756-A, Ground Power Unit.

For å formidle Braathens SAFE sin internasjonale rutetrafikk ønsker museet seg den siste gjenværende Douglas DC-6B som i sin tid ble brukt av Braathens SAFE i form av LN-SUB. Museet ønsker seg også gjenstander og rekvisitter med tilknytning til denne flytypen, samt gjenstander og rekvisitter som kan formidle andre sider av selskapets aktivitet.

Historien til Braathens SAFE må formidles med mer enn fly og store maskiner. Vi oppfordrer derfor alle som måtte ha gjenstander eller rekvisitter fra Braathens SAFE liggende på loft og i kjellere til å vurdere å gi dette som gave til museet. Etter hvert som tiden går har ting en tendens til å bli glemt og til å forsvinne. Ønsker du at gjenstandene skal bli tatt forskriftmessig vare på med tanke på fremtidig utstilling på et museum, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med museet gjennom

Sondre B. Hvam
Driftsleder / Konservator NMF, Jærmuseet avd. Flyhistorisk Museum Sola
E-post: sbh@jaermuseet.no
Tlf. 906 29 547

for en hyggelig og uforpliktende samtale. Ikke vurder den museale verdien av gjenstandene på egenhånd. Overlat dette til museets egne fagfolk.