Flygebladet

Nyhetsblad fra Venneforeningen Flyhistorisk Museum Sola, Nr.8 2018

Tekst & foto: Egil Endresen, Styreleder Venneforeningen

 

Bygging av flyplassen.
Vi skrev i forrige nummer om gaven vi hadde fått fra Jan Petter Helgesen. Det er mange godbiter å finne blant det vi har fått. Kanskje det mest spennende er to fotoalbumer fra byggingen av Sola Flyplass og fra åpningen av flyplassen. Albumene har tilhørt Ole Bergesen som var formann for flyplasskomiteen som ledet utbyggingen, og ble gitt til Jan Petter av arvingene da han skrev boken om flyplassen. Vi vet ikke om bildene er tatt av Ole Bergesen, men mest sannsynlig er det en profesjonell fotograf som har tatt dem. Kvaliteten er forbausende god. Bildene gir et interessant innblikk i hvordan flyplassen ble bygget. Her følger en del av bildene fra albumet som tar for seg byggingen av flyplassen.

Bf 109
Det går stadig fremover med flyet. komponenter blir fortløpende montert inn i flyet.

Caproni Ca. 310
Vi har tidligere fortalt om planen med å bygge neseseksjonen til Caproni Ca. 310 selv. Da er det nødvendig med en jigg som rammen kan bygges rundt. Detter er et arbeid som Roar Henriksen og Øystein Telstø har tatt på seg. Roar er i gang med jiggen, mens Øystein skal lage profilene som rammen er bygget opp med.

Medlemsmøte
Venneforeningen hadde medlemsmøte 8. november. Det var Sondre B. Hvam som holdt foredrag med tittelen «Norske militærflyulykker under den kalde krigen». Dette er egentlig den første delen av et forskningsprosjekt som er planlagt som et samarbeidsprosjekt mellom Jærmuseet avd. Flyhistorisk Museum Sola og Universitetet i Stavanger. Den første fasen var innsamling av data. Resultatet viser skremmende høye tall for tap av menneskeliv i fatale ulykker med norske militærfly under den kalde krigen.

Tapene var størst på 1950-tallet, da var det 95 fatale havarier med 116 omkomne. I hele perioden 1950 til 1989 var det 161 fatale havarier med 199 omkomne. Disse tallene inkluderer kun norske militære mannskaper, sivile og utenlandske mannskaper som omkom ombord i militærflyulykker i Norge er ikke tatt med. Foredraget gjorde inntrykk på de fremmøtte, da de færreste var klar over hvor store tapene av menneskeliv var i denne perioden. Vi ser frem til å få høre mer om dette forskningsprosjektet etter som det går fremover.

Forskningsprosjektet første konkrete resultat blir en vennskapelig artikkel som undersøker pressedekningen de fatale militærflyulykkene fikk i sin samtid. Artikkelen kommer til å bli publisert gjennom universitetsforlaget til våren. På lengre sikt håper vi å få ressurser til et større forskingsprosjekt i samarbeid med universitetet i Stavanger som foreløpig har fire underprosjekt:
– Samle minner om enkeltmenneskene som omkom.
– Fremheve og synliggjøre militærflygerne sin innsats under Den kalde krigen.
– Undersøke de enkelte ulykkene.
– Sammenligne ulykkene med andre arbeidsulykke.

Boklansering på Flymuseet
De fleste flyinteresserte her i distriktet har fulgt med i bokserien «Glimt fra okkupasjonen» som tar for seg Rogaland under andre verdenskrig utgitt av Militærhistorisk Forening Rogaland. Den neste boken som har fått tittelen «Alarmstart» har allerede fått en del presseomtale, men er enda ikke å finne i bokhandlene. Dette skyldes forsinkelser i trykkingen. Nå er imidlertid boken klar og utgiverne har besluttet at de vil lansere boken på flymuseet søndag 2. desember kl. 12:00.

I arbeidet med boken har Militærhistorisk Forening Rogaland samarbeidet med Johan P. Petersen, kjent som Joppe i museet. Han er leder av historiegruppen og biblioteket i museet. Joppes store lidenskap er tysk flyhistorie fra andre verdenskrig, og han bruker mye tid på studier av de tyske tapslistene. Han har deltatt i oppbygging av en omfattende oversikt av tyske tap under krigen. Joppe har derfor kunnet bidra med sine omfattende kunnskaper om tyske aktiviteter i Rogaland i arbeidet med denne boken. Vi ser frem til å studere det som ser ut til å være en interessant og spennende bok.

Ukens Fly
A7-AFZ er en Airbus A330-243F, cn 1406. Den er utstyrt med to motorer av typen RR Trent. Flyet hadde sin første flight 10.April 2013, med reg.nr. F-WWTS Qatar Airways Cargo har startet en fraktrute til SVG som starter i Doha, via Brussel, med retur til Doha. Ruten startet 03. November, og skal flys med A330. Selskapet har tre stk. av denne flytypen og syv stk av Boeing 777.

Det meste av frakten er utstyr i forbindelse med oljevirksomheten i Nordsjøen, samt trolig også frakt til Aero Gulf flymotorverksted på SVG. Qatar Airways har i løpet av relativt kort tid vokst til mer enn 140 destinasjoner over hele verden. De ble kåret til Airline of the Year 2011 og i 2012. De har hatt gjennomsnittlig 30 % vekst år til år og flyr en av de mest moderne flåter på til sammen 134 fly, fordelt med A319-A320-A321-A330-A340 og A380, samt B777 og B787 Dreamliner. De har 230 nye fly i bestilling, deriblant den nye A350, hvor de er den første kunden som får. De har ruter til destinasjoner over hele Europa, Midtøsten, Afrika, Asia Pacific, Nord-Amerika og Sør – Amerika. Hovedhub er i Doha, hovedstaden i staten Qatar. Siden flyselskapets relansering i 1997 har Qatar Airways vunnet mange priser og utmerkelser.

Overskuddsvarer
Venneforeningen har liggende på frys en del krone-is som var overskudd fra årets to arrangementer. De kan ikke ligge til neste år, da vil de ha gått ut på dato. De som er interessert i å få billig is til barn eller barnebarn kan komme innom i biblioteket på mandager mellom kl. 18 og 21.