FLYGEBLADET

Nyhetsblad fra Venneforeningen Flyhistorisk Museum Sola, Nr.3 2018

Tekst & foto: Egil Endresen, Styreleder Venneforeningen

Besøk fra Bodø

14. mars hadde museet besøk fra Norsk Luftfartsmuseum i Bodø i form av nestkommanderende ved Luftforsvarsmuseet og medlemmer fra Bodø Flyhistoriske Forening. Sistnevnte tilsvarer vår venneforening. Hensikten med besøket var å utveksle erfaringer og å se på muligheter for å hjelpe hverandre på ulike måter. Begge museene arbeider, som de fleste sikkert kjenner til, med restaurering av Messerschmitt Bf 109. Per dags dato har de to prosjektene kommet omtrent like langt. Der prosjektene står nå, er det mange detaljer som teamene må finne ut av. Med dette var erfaringsutvekslingen denne dagen svært nyttig for begge parter. Skal man få til en effektiv kommunikasjon, er det nødvendig for de involverte å treffes fra tid til annen. Ettersom både vi og gjengen i Bodø gjennom lang tid har samlet inn deler til Bf 109, kan vi nå hjelpe hverandre med utveksling av deler.

Årets arrangementer

Planleggingen av årets arrangementer i regi av Venneforeningen er i full gang. Vi tar sikte på å arrangere Wings & Wheels søndag 17. juni og Hafrsfjorddagen søndag 19. august. W&W arrangerer vi sammen med Sportsbilklubben etter den samme malen som nå har vært vellykket i mange år.

Hafrsfjorddagen gikk ikke særlig bra i fjor, men vi har bestemt oss for å prøve igjen. Det blir spesielt viktig å sørge for flere deltagere og utstillere i år enn det vi fikk i fjor. Fjorårets arrangement var dessuten preget av et bedrøvelig tilskuerantall. En av tingene vi gjør for å bedre dette i år er å legge Hafrsfjorddagen til en litt tidligere dato enn i fjor.  Med dette håper vi nå å unngå så mange andre konkurrerende arrangement sammenfallende helg.  Som tidligere er vi helt avhengige av at medlemmene stiller og hjelper oss med dugnadsinnsats på de to arrangementene.

Gordon Bore fyller 80

Gordon var med i museet fra de første tankene ble lansert, og var en av de aktive i gruppen som jobbet hardt for å starte et flymuseum. Et første avgjørende spørsmål var få tak i et lokale til museet. Hangaren i Sømmevågen var den naturlige kandidaten. Det første og avgjørende spørsmålet var å få lov av Luftforsvaret til å ta i bruk hangaren til museumsformål. Gordon forteller at det var under et besøk på Sola av generalinspektøren for Luftforsvaret, Alf Granviken, at han så at de kunne lykkes med planen om å etablere et flymuseum i Sømmevågen da Granviken sa «dette får vi til».

Det neste var å finne en eier som kunne overta hangaren. Til slutt var det Rogaland fylkeskommune som overtok hangaren for 1 krone fra Forsvaret. Gordon forteller at daværende fylkesrådmann, Fredrik Wendt, var avgjørende for at fylket overtok hangaren, slik at den kunne tas i bruk til flymuseum.

Den neste jobben var å anskaffe fly. Det første flyet museet overtok var F-84G Thunderjet, som sto på sokkel utenfor befalsmessen i Sømmevågen. De neste som ble sikret for museet var RF-84F Thunderflash som kom fra Rygge, F-86F som var lagret på Flesland og F-86K som sto på Lista. De første flyene ble plassert i hjørnet der simulatoren står i dag, etter at en hadde fått fjernet utstyret til F-4 Phantom II som var lagret der. Det neste avgjørende var at Helikopter Service, som hadde satt sammen helikoptre for Forsvaret i hangaren og hadde brukt det nåværende verkstedet som lager, flyttet lageret til Forus. Det var starten på en stor jobb med å innrede rommet til verksted. Gordon var også leder for verkstedet i mange år, men er ikke lenger aktiv i verkstedet.

Gordon, som startet sin karriere i Luftforsvaret, jobbet lenge i Helikopter Service. Et av de første restaureringsprosjektene han hadde ansvaret for var Bell 47, som var det første helikopteret som ble anskaffet av museet. Museet hadde fått et tilbud om å kjøpe en Bell 47 fra Sverige for 100 000 kr. Gordon oppsøkte daværende HS-direktør, Lars Harlem, som ikke bare sa seg villig til å donere midlene til innkjøp, men også hjalp med transporten. Gordon fikk dessuten tillatelse til å bruke HS sine lokaler til restaureringsarbeidet.

Gordon forteller at den viktigste jobben han har hatt i museet de siste årene er restaureringen av et Super Puma i samarbeid med Sola videregående skole. Her har Gordon ledet arbeidet, og hatt grupper av elever med seg i restaureringsarbeidet, som har utgangspunkt i to vrak som museet har fått overta. Prosjektet har nå pågått i 18 år, og nærmer seg slutten.

Bjørn N. Skogen er død

Vi har fått det triste budskapet at Bjørn N. Skogen er gått bort etter kort tids sykeleie. Han har var et av våre æresmedlemmer og har gjennom mange år gjort en stor innsats for museet. Han var lenge aktiv, bl. a. som medlem i styret og i organisering av arrangementer. Han var kasserer i åtte år, fra 1999 til 2007. Da Stiftelsen ble etablert 2005, ble han også kasserer for Stiftelsen. I 2008 ble han styremedlem i Venneforeningen, og i 2009 nestleder. Han var aktivt med i arbeidet med å splitte den tidligere medlemsmassen i en stiftelse og en ny venneforening sammen med Rasmus Svihus.

Etter at han avsluttet sin tid i styret, har han vært mindre aktiv i museet. Som takk for sin store innsats ble han utnevnt til æresmedlem av Venneforeningen.

Bjørn var kjent som en god og til dels skarp debattant, med klare meninger. Han kunne være ironisk, ikke minst selvironisk, hadde kommentarer med snert som han ofte avsluttet med en god latter.

Vi vil savne Bjørn i museet.

Utstillingen

Den store omrokkeringen av utstillingen går sin gang. I skrivende stund har alle de store gjenstandene vi måtte flytte på får å lage en mer presentabel og logisk utstilling kommet til sin tilmålte plass. Det gjenstår likevel mye arbeid før alle de mindre gjenstandene er der hvor vi vil ha dem før vi åpner dørene for publikum søndag 6. mai.

Scho-ka- kola

Da museet hevet Heinkel He 115, fant vi som kjent en pakke med nødutstyr i den ene vingen. Noe av innholdet var pakker med Scho-ka-kola. Det underlige er at produktet fremdeles produseres i Tyskland. Det er mørk sjokolade med et ganske høyt koffeininnhold. Det var et meget populært produkt i tyske militære enheter under krigen. De allierte hadde tilsvarende produkter, men også blant de allierte var det tyske scho-ka-kola det mest populære. Vi har kjøpt inn noen bokser scho-ka-kola på postordre. Etter en lang og intens økt med utstillingsarbeid i hangaren ble sjokoladen nylig prøvd av dugnadsgjengen. De fleste fant den velsmakende.

Caproni Ca. 310

Via Kjell Dahle har museet fått noen bilder av Caproni Ca. 310 i gave fra Jon Grundseth. Bildene er tatt på Sola av hans far, Odd Grundseth. Bildene har en uvanlig god kvalitet. Tekstene under bildene er de originale kommentarene fra Odd Grundseth.

ROMAVIA , unikt fly på charter til Romania.

Tekst & Foto: Helge Nyhus

YR-ABB hadde sin første tur i luften 16.mai 1974, og ble bygget for TAROM. Flyet er en BOEING 707-3K1C, cn20804. Vingespenn 46,6 m, lengde 44,4 m, høyde 13,1 m, hastighet 972 km/h, rekkevidde 6.290 km. Fra 1976 fløy den for den rumenske staten til 1990. Så fløy den for LAR Romania, Trans Caribbean, LAR, Surinaamse og kom til ROMAVIA i 1992, og videre til Aero Asia i 1995. Samme år kom den igjen til ROMAVIA. Den ble senere omregistrert til N707GF av Omega Air, og solgt til Wilmington Trust Co. 11. september 2012. I dag er flyet lagret.

ROMAVIA ble stiftet i 1991, og gikk konkurs i 2014. Selskapet opererte denne ene Boeing 707, og har ellers operert BA-146-200, Rombac 1-11, Il-18, An-24 og An-26. Det hadde base i Otopeni i Romania. Callsign var Aeromavia. ICAO: RMW, og IATA: WQ.