Fairchild PT-26 Cornell

Fairchild PT-26 Cornell er et elementært treningsfly utviklet i USA under andre verdenskrig. Flyet er 11 meter langt, har et vingespenn på 8,6 meter og en toppfart på 228 km/t. PT-26 som er siste videreutvikling i en lengre serie treningsfly fra Fairchild tar utgangspunkt i forgjengerne PT-19, utviklet på slutten av 1930-tallet

PT-19 var et lavvinget monoplane hvor kroppen var lagd av et skjelet sveisedestålrørmens vingene var treverk. Kroppen var trekt med duk, mens vingene var belagt med kryssfiner. Kun flyets motorcowling samt toppen av skroget, inkludert cockpiten, var konstruert av aluminium. Flyet var med dette bygd opp etter tradisjonell oppskrift. Fairchild PT-26 Cornell er siste fly i serien. Denne kanadiskbygde utgaven skiller seg hovedsakelig fra sine orgjengere med en lukket cockpit og sterkere motor. PT-26 Cornell ble utstrakt brukt av de allierte til elementær flygeropplæring under krigen, deriblant ved den norske treningsleiren «Little Norway». Etter tilstrekkelig antall flytimer byttet flyelevene til det mer avanserte treningsflyet Harward.

Norsk bruk
Den første leveringen av skolefly til den norske treningsleiren i Toronto, Canada, under krigen kjent som «Little Norway» skjedde allerede 23. august 1940. Denne dagen fikk den norske flystasjonen levert seks Fairchild PT-19A. Det tok ikke lang tid før en ny leveranse på 30 fly ankom leiren. Etter innføringen av amerikanernes Lende-Lease-program mottok «Little Norway» hele 40 Fairchild PT-26 Cornell mellom 1942 og 1944. Ved krigens sluttfase ble avdelingen med fly forflyttet til Storbritannia, før den omsider flyttet til Norge 1. november 1945. Her ble flyene benyttet som skole- og kommunikasjonsfly frem til utfasingen i 1956. I denne perioden opererte noen av flyene ved kommunikasjonsvingen på Sola. Ved utfasingen i 1956 ble flyene erstattet med det svenske treningsflyet Saab 91B Safir. På dette tidspunktet hadde totalt 86 fly av typen vært i norsk tjeneste.

Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet
Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet