Erik Reed Mohn

Jagerflyger på 1970-tallet

Erik Reed Mohn ble født i Horten sommeren 1949. Da han var 14 år flyttet han og familien til Bergen. Erik minnes tilbake til at han var tidlig ute med å lese magasinet Vi flyr og at dette tidlig tente hans interessen for alt som hadde med flygning å gjøre. Det var likevel først når han flyttet til Bergen med familien sin at han ble dratt skikkelig inn i flymiljøet gjennom modellflymiljøet i Bergen. Da Erik var ferdig på Gymnaset i 1970 søkte han på Flyskolen og kom inn.  Å bli flyger var den store guttedrømmen og han hadde egentlig aldri tenkt på å gjøre noe annet. I 1971 ble Erik sendt til USA hvor han fikk flyverutdannelsen sin på Craig Air Force Base ved Selma i Alabama. Her fikk han vingen i august 1972.

Etter hjemkomsten til Norge, gjennomførte Erik først det obligatoriske programmet på 718 skvadron på Sola. Da han var ferdig med dette i mars 1973, ble han sendt til 338 skvadron på Ørland hvor han fløy F-5 et års tid. Selv om han trivdes godt sammen med kollegaene på skvadronen, syns han ikke Ørland var en blivende plass. Erik minnes tilbake til Ørland som et sted uten det helt store fritidstilbudet og et sted med mye surt vær og kraftig vind. På den tiden var det dessuten ikke mulig å ta dagsturer til Trondheim ettersom man ikke kom frem og tilbake på samme dag. Dette førte til at han forholdsvis umiddelbart søkte seg til Bodø. Et år senere ble han tatt opp på 331 skvadron. Her trivdes han godt både på skvadronen, med oppdraget og med byen. Erik ble værende på 331 skvadron hvor han fløy F-104G Starfighter i fire og et halvt år frem til han fikk jobb i SAS i november 1978. Årsaken til at han forlot Luftforsvaret var at en militærkarriere forholdsvis kjapt ville ta han bort fra den daglige flygningen, og det var nettopp flygningen som var hans store interesse og drivkraft. Etter at han ble sagt opp av SAS da han fylte 60 år, begynte han å fly for Air Atlanta Icelandic hvor han fløy frem til han fylte 65 år. Erik hadde sin siste kommersielle flytur 16. juni 2014.

Erik Reed Mohn ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-student ansatt i Jærmuseet) 2. september 2020.