Einar Kristian Smedsvig

Jagerflyger og general fra 1960- til 2000-tallet

Generalløytnant (p) Einar Kristian Smedsvig ble født i Haugesund i 1942. Dette ble hans hjem gjennom hele barndommen og oppveksten. Som ung gutt var han blant annet opptatt av modellflytypebygging, flymagasin og alt det der. Da han var 16 år gammel tok han og kompisen den nye hurtiggående hydrofoilen fra Haugesund til Stavanger for å se på det enorme flystevnet som fant sted på Sola våren 1958. Einar hadde tidligere også latt seg imponere over militærflygning, blant annet da han så en T-33 T-Bird passere lavt over Haugesund. I løpet av flystevnet kom han også over noen brosjyrer om seilflyging på Jarlsberg. Med det var det gjort! Etter å ha flydd seilfly i to år på Jarlsberg i 1958 og 1959, var artium unnagjort i 1960 og søknad til Flyskolen sendt. Einar ble kalt inn til opptaksprøver på Lutvann, gikk videre til uttaksflygning på Værnes og ble deretter sendt til Canada for å gjennomføre flygerutdanning våren  1961.

Etter å ha tilbragt de første månedene i Canada på Centralia med språkskole og  elementær flygeropplæring, gikk veien videre til Penhold for den elementære flygeropplæringen på Harvard. Deretter gikk veien videre  til Portage la Prairie hvor han gjennomførte den avanserte delen av flygeropplæringen med T-33 Silver Star. Etter at han fikk vingen i august 1962 gikk veien videre til Chatham for våpenopplæring med Sabre Mk5. Etter hjemkomsten til Norge ble Einar beordret til 336 skvadron som fløy F-86F Sabre fra Rygge.  Etter halvannet år ved 336 skvadron gikk veien videre til Luftkrigsskolen hvor han ble uteksaminert i 1966.

Etter Luftkrigsskolen gikk veien videre til 718 skvadron på Sola som fremdeles var oppsatt med det aldrende T-33 T-bird. Høsten 1968 byttet skvadronene ut sine aldrende T-bid med  F-5 Freedom Fighter. Einar bemerker at det er litt pussig at 718 skvadron, som i utgangspunktet var en opplærings- og treningsavdeling, var den siste skvadronen i Luftforsvaret til å ta i bruk F-5’en.

I 1971 gikk veien nordover til Bodø og 331 skvadron som fløy F-104G Starfighter. I forbindelse med 334 skvadrons konvertering fra F-5 til CF-104 sommeren 1973 ble Einar forflyttet til 334 skvadron som holdt til på den andre siden av flyplassen. Her var han her nestkommanderende frem til han forlot skvadronen sommeren 1975 til fordel for en jobb ved F-16 system program office i USA. Her jobbet han frem til han i 1977 returnere til Norge for stabsskole etterfulgt av jobben som skvadronssjef ved 336 skvadron fra 1978 til 1979 etterfulgt av den samme jobben ved 332 skvadron fra 1979 til 1981 hvor han var sentral i innføringen av F-16 i Luftforsvaret. Så fulgte flere ulike stabsstillinger fra 1981 til 1987, avbrutt av jobben som gruppesjef på Rygge og et års  ved USAF Air College i Alabama, USA. Sommeren  1988 ble Einar stasjonssjef på Bardufoss før veien et års tid senere gikk til Luftforsvarsstaben ved Forsvarets overkommando som Lufttjenesteinspektør. Han ble utnevnt til generalmajor  i Luftforsvaret sommeren 1991 og tiltrådte  stillingen som Generalinspektør for Luftforsvaret i august 1991. Denne jobben hadde han fram til juli  1997.

Deretter gikk veien videre til High Wycombe i Storbritannia. NATO hadde i 1994 etablert et hovedkvarter der i form av  Allied Forces Northwesten Europe. Her hadde Einar stillingen som Chief of Allied staff i Allied Air Forces Northwestern Europe til hovedkvarter ble nedlagt tidlig i 2000. I noen måneder var han nestkommanderende ved Combinded Air Operations Centre  9 i High Wycombe før han tiltrådte som Øverstkommanderende i Nord-Norge fra 2000 til han gikk av med pensjon i 2002.

Einar Smedsvig ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-stipendiat ansatt i Jærmuseet) 6. mars 2020.