de Havilland DH.115 Vampire T MK.55

de Havilland Vampire er en britisk jetjager utviklet under andre verdenskrig. Flyet har en lengde på 9,37 meter, et vingespenn på 11,6 meter og en topphastighet på 879 km/t. Vampire var britenes andre operative jetjager, kun slått av Gloster Meteor. Med sine imponerende manøvreringsegenskaper og gode hastighet ble flyet fort godt likt blant dem som fløy det. Selv om flyet med sin jetmotor var en revolusjonerende konstruksjon, hadde det også stort innslag av gammel tradisjon. Store deler av flykroppen er lagd av finer, et balslaminat. Flyet ble mangt et vestlig luftforsvars første møte med jetalderen, også for Norges del.

Norsk bruk
I mai 1948 mottok Norge sine to første fly av typen. Vampire er med dette den eneste jetjageren Norge har hatt som ikke har vært amerikansk. Dette er også den eneste jetjageren Norge har hatt som ikke har hatt katapultsete. I alt skulle det norske luftforsvaret motta 62 Vampire. Flyene ble brukt i rollene som jager-, jagerbomber og treningsfly. I sistnevnte rolle kom 14 Vampire til å være i bruk ved Jet-Treningsvingen (senere 718 skvadron) på Sola i en kort periode fra oktober 1952 til februar 1954.

Museets fly
Museets fly er en sveitsisk maskin. Det ble lisensprodusert i Sveits som en T. MK. 55 utgave, samme toseters treningsversjon som Jet-treningsvingen her på Sola benyttet. Da det sveitsiske luftforsvaret pensjonerte sine fly omkring 1990, kjøpte museet maskinen på auksjon i Sveits. Flyet ble så fløyet til Sola av to sveitsiske jagerpiloter sommeren 1991.

Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet
Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet