Canadair CF-104 Starfighter

Lockheed F-104 Starfighter er en amerikansk avskjæringsjager utviklet på midten av 1950-tallet. Flyet har en lengde på 16,7 meter, et vingespenn på 6,7 meter og en toppfart på hele 2200km/t. Med sin slanke kropp og korte spisse vinger minner flyet mer om en bemannet rakket enn et jagerfly. Starfighteren er den første maskinen som har hatt verdens hastighetsrekkord og høyderekord på samme tid. Flyet hadde begrenset suksess i amerikansk bruk, men ble raskt en eksportsuksess. Typen kom til å danne ryggraden i mangt et luftforsvar i NATO.

Norsk bruk
7. august 1963 står som en merkedag i Luftforsvarets historie. Denne dagenlandet amerikanske eskortehangarskipet USS Croatan til kai i Bodø med 13 splitter nye RF-104G Starfightere ombord. Ikke lenge etter var 331 skvadron operativ med flyene som eneste skvadron i Nord-Europa med et fly kapabelt til over Mach 2. Gjennom hele sin tid i norsk tjeneste fløy Starfighterne hyppige avskjeringsoppdrag mot sovjetiske fly like utenfor norskegrensen. Ved flere anledninger var de norske flyene de første i den vestlige verden til å fotografere nye sovjetiske fly. Frem til 1973 var 331 skvadron alene om å operere Starfightere i Norge. Fra juni 1973 startet også 334 skvadron å få Starfightere. Disse skilte seg fra 331 sine ved at de var kanadiskbygde og ble tatt i bruk i rollen som jagerbombere mot maritime mål. Helt frem til utfasingen i 1982 ble alle de 45 F-104’erne i norsk tjeneste operert fra Bodø.

Museets fly
Flymuseets maskin ankom Norge den 13. august 1974. Ved ankomst hadde det 1816:25 flytimer bak seg. I Norge opererte flyet som del av 334 skvadron frem til det ble pensjonert 14. mars 1983. Ved utfasingen ble det overført Sola flystasjon for langtidslagring. Det hadde da 3218:40 timer bak seg. Flyet ble deretter overført Forsvarsmuseet og utdeponert til Flyhistorsk Museum Sola.