Bjarne Hattestad

Jagerflyger på 1950- og 1960-tallet

Bjarne Hattestad ble født i Vingrom ved Lillehammer i 1934. Her vokste han opp på en bondegård og måtte tidlig lære å ta del i arbeidet på gården. Da han og faren skulle til setra for å hente mer høy til gården 9. april 1940, fikk han se sitt aller første fly. Han minnes tilbake til et fly med norske flaggstriper under vingene. Dette var starten på noe som raskt skulle bli regelmessige flyobservasjoner for den unge gutten som bodde midt under luftleia mellom Sør- og Nord-Norge på denne tiden. Bjarne er noe usikker på om disse observasjonene var medvirkende til at han etter hvert ønskte å bli flyger, men han konstaterer at observasjonene i hvert fall vekket  en viss fascinasjon for flygning.

I 1953 søkte han seg til Flyskolen som 19-åring, selv om han poengterer at han på denne tiden var fullstendig blank på alt som dreide seg om fly og flygning. Han ble derfor meget overrasket da han  ble antatt til å gå videre til utdannelse. Ettersom rullebanen på Værnes var under renovering, ble uttaksflygningen gjennomført å på Jarlsberg ved Tønsberg.

Bjarne kom gjennom nåløyet og ble etter hvert sendt videre til  Værnes for å gå på et befalskurs og fly noe videre der. Deretter gikk veien videre til flyskolen i Canada hvor han fikk elementær flytrening på Pennhold med Harvard og avansert flytrening på canadiskbygde T-33-maskiner på Portage la Prairie. Han avsluttet utdanningen i Canada med våpenskolen på Gimli før han vendt hjem igjen til Norge som ferdigutdannet jagerflyger.

Da han kom hjem til Norge ventet litt lediggang gjennom den første sommeren som han tilbrakte i kommandosentralen på Holmenkollen. Etter noen måneder på Holmenkollen ble han i oktober 1955 sendt til 330 skvadron på Gardermoen for overføring til norske forhold og F-84G Thunderjet. I januar påfølgende år ble han sendt til 331 skvadron i Bodø hvor han fortsatte å fly F-84G Thunderjet frem til han i oktober ble overført til den nyopprettede 339 skvadron  som holdt til på Gardermoen med allværsjageren F-86K Sabre.

I starten av oktober 1958 ble Bjarne etter eget ønske overført til Luftforsvarets Bombe- og Skyteskole på Sola som instruktør. Etter to år ved Luftforsvarets Bombe- og Skyteskole fikk Bjarne jobb i SAS København hvor han ble ansatt 10. november 1960. Dette ble innledningsvis et kort kapittel ettersom SAS påfølgende år sa opp et større antall flygere på grunn av personellinnskrenkinger. Med dette vendte Bjarne tilbake til Luftforsvarets Bombe- og Skyteskole fra januar 1962 frem til han igjen fikk jobb i SAS i 1964. Han ble deretter værende i SAS frem til han måtte pensjonere seg fra flygningen som 60-åring.  

Utover flygerkarrieren har Bjarne også en noe annen yrkeskarriere bak seg. Mens han var i Luftforsvaret begynte han nemlig å studere psykologi. Et studie han fortsatte på etter at han hadde startet i SAS. I etterkant av fullført studie fikk han seg en deltidsjobb som psykolog for psykisk utviklingshemmede.  Etter at han pensjonerte seg fra SAS ledet han Norm og Analyseavdelingen i Luftfartsinspeksjonen fra 1992 til 2001.

Bjarne Hattestad ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-stipendiat ansatt i Jærmuseet) 9. juni 2020.