Arne Østby Wik

Jagerflyger på 1950-tallet

Arne Østby Wik ble født i Oslo i 1930. Han vokste opp på Bekkelaget. Etter at han fikk realartium fra Holtet Høgre Skole i 1949 gikk han et år i setterlære før han ble innkalt til militærtjeneste. Selv om Arne ikke hadde noen spesiell flyinteresse, søkte han på Flyskolen og kom inn. Etter at han hadde bestått opptaksprøver og uttaksflygning på Eggemoen, gikk veien videre til New York med fly 17. mai 1951. Fra New York fortsatte turene videre med et C-47 til Perrin Air Force Base i Texas. Etter å ha flydd T-6 Texan herifra et halvt år gikk veien videre til Williams Air Force Base hvor Arne fløy T-33 og F-80 Shooting Star et halvt år før han kom tilbake til Norge rundt sankthanstider sommeren 1952. 

Etter et par ukers sommerferie og offiserskurs på Værnes ble Arne sendt til Sola og 331 skvadron. Selv om Arne betegner 331 skvadron som en fin skvadron, ble Sola en skuffelse for han. 331 skvadron hadde rett og slett mer enn nok flygere som det var og  Arne ble satt til å fly Harvard og Cornell frem til Jul. Da ble han sammen med velferdsoffiseren stasjonert på Lista flystasjon for å holde oppsyn med flyplassen gjennom høytiden.  Kort tid etter at Arne hadde returnerte til Sola og 331 skvadron like over nyttår, ble han overførte til 337 skvadron som holdt til på Gardermoen med Vampire.  Senere det samme året ble 337 skvadron forflyttet til Værnes hvor skvadronen holdt til frem til den ved utgangen av 1954 ble nedlagt. Frem til da var Arnes tilværelse som flyger i skvadronen preget av hyppige detachment til Bardufoss hvor skvadronen hadde en av sine flighter stasjonert på permanent basis. Skvadronens personell rullerte på å tjenestegjøre fra den nordlige flyplassen.

Selv om nedleggelsen av 337 skvadron symboliserte slutten for Vampire som operativt jagerfly i Flyvåpenet, betydde ikke dette en umiddelbar slutt for Vampireflygninger i Flyvåpenet. Etter at 337 skvadron ble nedlagt, ble avdelingen transformert til en lagringsavdeling hvorpå noe av skvadronens personell ble værende igjen på Værnes for å vedlikeholde og vedlikeholdsfly de lagrede Vampire-jagerne. Blant personellet som ble værende ved avdelingen etter nedleggelsen var Arne som var sjef for flygerne som var igjen for å vedlekeholdsfly flyene. Arne fortsatte å fly Vampire frem til han la den militære karrieren på hylla sommeren 1955. Deretter ventet en lang karriere i SAS hvor han fløy som styrmann i elleve år før han fortsatte som kaptein frem til han måtte gå av med pensjon i en alder av 60 år.

Arne Østby Wik ble intervjuet av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-stipendiat ansatt i Jærmuseet) 9. juni 2020.