Arado Ar 96

Arado Ar 96 er et avansert trenings- og kommunikasjonsfly utviklet i Tyskland på slutten av 1930-tallet. Flyet som har en lengde på 11 meter og et vingespenn på 9,13 meter hadde en toppfartpå 330 km/t.  Med en samlet produksjon på over 11 500 eksemplarer var dette tyskernes viktigste treningsfly gjennom hele krigen. I tillegg til rollene som avansert trenings- og kommunikasjonsfly, ble det også tatt i bruk i taktiske roller som bakkeangrep og rekognosering. Under siste fase av krigen ble produksjonen av flytypen flyttet til Tsjekkoslovakia. Her ble flyet bygd som C.2b frem til 1948.

Museets fly
Museets fly nødlandet på Storavatnet på Bømlo, nordvest for Haugesund, 13. mars 1943. På vei fra Herdla ved Bergen til Sola fikk Obergefreiter Fritz Muhlberg motorproblemer med sin Arado Ar 96B-1 tilhørende 3. gruppe/Jagdgeschwader 5. Etter en kontrollert nødlandingen på Storavatnet kom Muhlberg seg velberget ut av flyet før det sank til 37 meters dyp. Her ble maskinen liggende frem til den den 7. november 1992 ble hevet og fraktet til Flyhistorisk Museum Sola for restaurering.

Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet
Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet