Arado Ar 196

Arado Ar 196 er et tysk maritimt rekognoseringsfly utviklet på slutten av 1930-tallet. Flyet som har en lengde på 11 meter, et vingespenn på 12,4 meter og en toppfart på 309km/t var en meget verdifull rekognoseringskapasitet for tyske flåtestyrker. Ved hjelp av katapult ble flyet skutt ut fra akterdekket på de største tyske overflateskipene. Ved retur landet flyet på sjøen for så å bli heist ombord igjen ved hjelp av skipets påmonterte forsyningskran. Flyets vinger var hengslet inne ved skroget, slik at vingene kunne svinges bakover etter at ytre flottørstag var avmontert. Dette gjorde at flyene kunne stues inn i skipenes begrensede «hangarer» under transportetapper. Flyet ble også brukt fra baser langs kysten av tyskokkuperte områder.

Bruk i Norge
Arado Ar 196 startet sin norske historie alt før den tyske invasjonen. 8. April 1940 var en Arado Ar 196 fra den tyske krysseren Admiral Hippe på rekognosering langs norskekysten. Motorproblemer førte til at flyet måtte nødlande i Lyngstad ved Eide. Her ble flyet tatt i arrest av et norsk M.F. 11 sjøfly. Det tyske flyet ble deretter slept av en norsk torpedobåt til Kristiansund. Her fikk flyet påmalte norske kjennetegn. Frem til det ble fløyet til Storbritannia 18. april 1940 deltok flyet i kamphandlinger mot tyskerne. I etterkant av krigen opererte dessuten en Arado Ar 196 ved 330 skvadron fra sommeren 1945 til høsten 1946. Dette var opprinnelig en tysk maskin tvunget ned av svensk luftvernartilleri ved Karlshavn 11. februar 1943.

Ettersom de norske fjordene raskt ble brukt som hovedbase for de største tyske overflateskipene hadde tyskerne en rekke Arado Ar 196 i Norge. Slagskipene Tirpitz og Scarnhorst var begge utstyrt med Arado Ar 196 til rekognosering, observasjon og egenbeskyttelse mens de hadde tilhold i norske fjorder. Ved senkningen av Blücher utenfor Oscarborg festning morgenen 9. april hadde skipet to fly av typen ombord.

Museets fly
Museets Arado Ar 196 er ett av de to flyene Blücher hadde ombord da hun sank i Oslofjorden morgentimene 9. april 1940. I forbindelse med oljetømmingen av skipet i 1994 ble museets fly hentet opp fra 90 meters dyp.

Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet
Fotosamlingen til Flyhistorisk Museum Sola, Jærmuseet