Alf Granviken

Jagerflyger og general fra 1950- til 1990-tallet

Generalløytnant (p) Alf Granviken ble født i 1932 og vokste opp med utsikt over Kjeller flyplass. Derved ble han tidlig interessert i fly og flygning. Dette var nok en sterk medvirkende faktor til at han søkte seg til Flyskolen på starten av 1950-tallet. Han kom inn, ble sendt til USA og fikk vingen like før Jul 1952. Det er verdt å merke seg at kullet Alf var på, et av to norske kull, benyttet P-51 Mustang i utdannelsen. Utpå nyåret 1953 fikk disse tilleggsutdanning i våpenbruk med Mustang på Luke AFB.

Ved hjemkomsten til Norge ble det besluttet at flygerne som kun hadde flydd P-51 Mustang i USA skulle videreutdannes til instruktører og plasseres ved Flyskolen på Værens som benyttet de propelldrevne treningsflyene Fairchild Cornell og Harvard. Dette var en beordring som ikke ble mottatt med begeistring for dem det gjald.

Alf fikk etter hvert utsjekk på Vampire og ble flyttet til 337 skvadron som også holdt til på Værens. Deretter startet Alf på Luftkrigsskolen som han fullførte i 1956. Deretter fløy han F-84G Thunderjet for 330 skvadron, vingsjef i 336 skvadron som fløy F-86F og skvadronssjef for 336 skvadron når de som førte norske skvadron tok i bruk F-5 Freedom Fighter. Han var også innom sjefsstillingen ved Luftforsvarets bombe- og skyteskole på Sola. Stabsskolen ble gjennomført ved RAF’s stabsskole før han i tre år var studieleder ved Luftforsvarets Stabsskole. Deretter ble han gruppesjef på Bodø flystasjon hvor han fløy F-104 Starfighter. Han var stasjonssjef for Sola og Rygge Hovedflystasjon, Kommandør for luftstridskreftene i Nord Norge og stabssjef i Forsvarets overkommando. Da han gikk av med pensjon i 1991, var det fra jobben som norsk representant i Militærkomiteen i NATO.

Alf Granviken ble intervjuet sammen med oberst (p) Knut Fredrik Fossum av Sondre B. Hvam (konservator nmf og ph.d-student ansatt i Jærmuseet) 30. januar 2020.