Invitasjon til Fortellerkveld

Krigsuken for lærerstudentene på Samfunnsfag 2, UiS

26. august 2020 18:00 - 20:00
Vitenfabrikken, Storgata 28, 4307 Sandnes

Som tidligere år kommer vi også i år til å arrangere en fortellerkveld som del av Krigsuken for lærerstudentene på Samfunnsfag 2 ved Universitetet i Stavanger.  I år kommer fortellerkvelden til å bestå av to foredrag med tilknytning til andre verdenskrig.

Kjersti Dybvik kommer til å fortelle om Holocaust i et lokalt perspektiv. Kjersti har mastergrad i  historiedidaktikk, mellomfag i nordisk og årsstudium i tysk. Han har blant annet gitt ut bøkene «Jødene og politi i Stavanger: Glemselens bekvemmelige letthet», Pax 2012, «Byhistoriens bakgater», Dryer 2015 og historiedelen i «Aktør: Samfunnsfag 8-10», Fagbokforlafet 2020. I tillegg til å være forfatter er hun lektor på Kristianslyst ungdomsskole hvor hun underviser i samfunnsfag, norsk og tysk.

Johnny Magne Roth kommer til å fortelle forteller om opplevelsene og erfaringene til krigsseileren Richard Roth. Richard ble født på øya Rott like utenfor Tananger 21. september 1912. Som 14 åring fikk han hyre i utenriksfarten og var stort sett til sjøs hele ungdommen. Da tyskerne angrep Norge ble Richard  innrullert i den norske handelsflåten under statlig kontroll og var krigsseiler gjennom hele andre verdenskrig. På fortellerkvelden forteller Richards sønn om farens mange spennende og farefulle opplevelser som krigsseiler i Nortraship.

Smitteverntiltak gjør at vi dessverre ikke kan holde årets fortellerkveld som et åpent arrangement som tidligere. Vi kommer derfor til å filme de to foredragene slik at eventuelt interesserte kan se dem i etterkant.