Åpen dag

29. november 2015 12:00-16:00
Flyplassvegen 131, 4050 Sola
Vaksne kr. 70 / Barn kr. 30

Det er siste dag museet har åpent før en stenger for vinteren. Denne dagen er hele museet åpent – det vil si at alle som er interesserte får anledning til å se de restaureringsprosjektene som myseet arbeider med. Det vil være folk til stede som arbeider med prosjektene og kan forklare hva det blir arbeidet med.

Det vil bli anledning til å besøke tanken, hvor det arbeides med HE115, og Sola VGS, hvor vi sammen med elever arbeider med Super Puma.

Kafè og butikk er åpen. Dagen arrangeres av Flymuseets venner i samarbeid med Jærmuseet.