Ny utstilling i Klepp 2014

I Klepp kommune har Jærmuseet som kjent sitt tilhold i det gamle jærhuset på Haugabakka som er bygdemuseum for Klepp.

Huset som ble bygd i 1852/53 som skolestue og lærerbosted er derfor naturlig nok Jærmuseets formidlingsarena og vindu utad i kommunen. Fysiske grenser er endog et ukjent fenomen for Jærmuseet når det gjelder formidling og møte med nye målgrupper. Når vi tidligere i vår gikk i gang med planleggingen av årets utstilling i Klepp nøyde vi oss derfor ikke med vårt eget anlegg. Vi ekspanderte rett og slett vår formidlingsarena og okkuperte store deler av foajeen i Klepp Rådhus! Denne sommeren blir derfor besøkende av Klepp Rådhus møtt av Jærmuseet med det samme de entrer bygget!

Man kan nok undres over bakgrunnen for Jærmuseets bråe og usedvanlig offensive ekspansjon midt i Klepp sentrum. For å komme til bunns i dette må man rette blikket bakover i tid. Helt tilbake til 30. juli 1914, dagen før utbudet av første verdskrig, for å være presis. Denne dagen stod nemlig nordmannen Tryggve Gran sammen med sin Blériot XI på den andre siden av Nordsjøen, ved Cruden Bay i Skottland, klar til å fly over Nordsjøen til Orrestranden i Klepp! Første forsøk måtte avbruttes etter kun ti minutters flyvning grunnet ugunstige værforhold. Noen timer senere beslutt Gran å gjøre et nytt forsøk. Fire timer og ti minutter etter dagens andre take-off landet Gran på Maleneset langs Orrevannet. Med dette ble Gran historisk ved å bli første mann til å krysse Nordsjøen luftveien. Turen var også historisk ved at dette var verdens lengste flytur over åpent vann!

Selv om Nordsjøflyvningen utvilsomt var Tryggve Grans største bragd, var dette verken hans første eller siste. Mellom 1910 og 1913 deltok han på den britiske polarfarerens James Scotts sydpolekspedisjon som skiinstruktør. Etter nordsjøkryssingen deltok Gran i første verdenskrigs kamper som jagerpilot over London, over skyttergravene på vestfronten som pilot av en jagerbomber og til sist i kampen mot kommunistene i det nordlige Russland.

For å lære mer om Tryggve Grans ufattelige liv, med både lyse og mørke sider, anbefaler vi en tur innom Klepp Rådhus denne sommeren!