Utleige av Folgehuset

På museumsområdet er det eit «folgehus», flytta frå garden austre Håland. «Folgehuset» vert nytta til utstillingar, kulturkveldar, møte m.v.

Dette er eit såkalla «Sandneshus» bygd i 1906. Folgehuset blei flytta til Haugabakka i 1986.

Ta kontakt med Klepp kommune, fritidsavdelinga, for leige av huset. Tlf 51 42 98 00.