Opningstider og prisar

Museet er ope for omvising etter avtale. Ta kontakt med Jærmuseet tlf. 51 79 94 20.

Omvising utanom annonserte opningstider kostar vanleg billettpris, pluss eit tillegg:
Måndag til fredag kl. 8 – 15 (arbeidstid) kr 300 per time.
Etter kl. 15 på kvardagar + laurdag og søndag kr 500 per time.

Billettprisar:

Barn og ungdom tom 18 år: gratis

Vaksne og honnør: kr 30

Tillegget er uavhengig av kor mange besøkande de er.