Sponsorar – desse har bidrege

Me vil takka sponsorane som støttar spesifikke prosjekt på Haugabakka.

SR-Bank – www.sr-bank.no