Utstilling: Folk, fe og kvite gardinar

Ei utstilling av foto fra Klepp frø 1920.
16. mars - 27. oktober
Haugabakka, Haugabakkavegen 9, Kleppe
Gratis

Klepp kommune har gjennom mange år opparbeida eit  fotoarkiv med fleire tusen motiv av kvardagsliv, arbeid, landskap, bygningar, personar, og små og store hendingar i kleppsbuens liv og virke. Fotoarkivet som omfattar motiv  slutten av 1800-talet og langt inn i det 20. århundre er nå digitalisert og gjort offentleg tilgjengeleg.

 

I samarbeid mellom kulturkontoret i Klepp og Jærmuseet er det valt ut 40 motiv frå arkivet til ei utandørs fotoutstilling i museumsanlegget i Haugabakkavegen 9 på Kleppe. Denne er tilgjengeleg for alle, heile døgnet.