Torpedoverkstedet

Fortellinger fra andre verdenskrig

Torpedoverkstedet ble bygd av den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig, og fungerte på den tiden som et torpedoverksted for de tyske sjøflyne som opererte fra Sola Sjø innerst i Sømmevågen. Nå er lokalet et av tre utstillingslokaler til Flyhistorisk Museum Sola.

I utstillingen «Fortellinger fra andre verdenskrig» formidles krigen gjennom et utvalg personer med lokalhistorisk tilhørighet. Personhistoriene har også forgreininger ut i den store verden. Med dette får du som gjest formidlet lokalhistorie med et internasjonalt perspektiv. Utstillingen starter med en film, før du møter personene ved hjelp av audioguider.

I utstillingen møter du disse personene:

Familien Joseff flyttet til Stavanger i mai 1940. David og Sofie hadde flyktet til Norge fra Litauen rundt århundreskiftet. De giftet seg i Oslo og fikk de tre barna Hildur Sara, Selma og Selmer Samuel. Senhøsten 1942 ble hele familien arrestert. Fire av fem ble senere sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz i Polen for å dø.

Solveig Bergslien var en motstandskvinne fra Stavanger. Hun ble etter hvert arrestert av tyskerne og døde i fangenskap i 1943.

Inge Steensland var en ungdom fra Stavanger som i 1941, sammen med tre andre ungdommer, flyktet til Storbritannia i ei lita snekke. Han ble deretter spesialsoldat i kompani Linge.

Richard Roth var en sjømann fra øya Roth utenfor Tananger i Sola kommune. Gjennom hele krigen seilte han som uteseiler i Nortraship.

Alf Kristiansen var en sjømann fra øya Roth utenfor Tananger i Sola kommune. Da krigen brøt ut var han sjømann på ruteskipet Vestri. Han fortsatte jobben om bord på skipet etter den tyske okkupasjonene og ble dermed en såkalt hjemmeseier. Han ble drept i desember 1941 da Vestri ble angrepet av et britisk fly.

Martin Aarre var en ungdom fra Stavanger som meldte seg til tjeneste for den tyske militærmakten etter okkupasjonen av Norge. Han endte opp som frontkjemper på Leningradfronten.

Medwedef Simion Andreewitj var en sovjetisk soldat som ble tatt som krigsfange like etter den tyske invasjonen av Sovjetunionen i juni 1941. Han ble deretter sendt til Sola hvor han arbeidet på tyske anlegg vinteren 1941/42. Senere ble han sendt til Østlandet og rømte etter hvert over til Sverige.

Eric Mills var en britisk spesialsoldat. Gjennom andre verdenskrig kjempet han i Nord-Afrika, Italia og i Nederland. Etter freden ble han sendt i fly til Sola med de første allierte soldatene som ankom Norge. De var med på å sikre at den tyske kapitulasjonen gikk rolig for seg.

Odd Bergo var et fem år gammelt barn da han så det tyske angrepet mot flyplassen på Sola 9. april 1940. Senere den samme måneden ble han og familien tvangsevakuert fra hjemmet sitt.

Utradisjonell formidling av krigen

Utstillingen i Torpedoverkstedet skiller seg fra krigshistoriske utstillinger en normalt finner, i Norge så vel som internasjonalt. Tradisjonelle utstillinger har ofte en klar tidslinje som trekker seg over tre hoveddeler. Utstillingene starter med den tyske invasjonen og en intens forsvarskamp mot de tyske styrkene som invaderer landet. Deretter kommer okkupasjonsårene som preges av intens motstandskamp mot den tyske okkupasjonsmakten. Utstillingene avsluttes deretter med frigjøringen og freden. Denne metoden er interessant om en har en spesiell interesse for tematikken, men i og med Jærmuseets hovedmålgruppe i utstillingsarbeidet var ungdomsskoleelever, ønsket en at denne krigshistoriske utstillingsformidling- og design skulle bryte med de tradisjonelle utstillingene.

Utstillingen «Fortellinger fra andre verdenskrig» formidler at krig og konflikt ikke bare er noe som finnes andre steder – langt der borte i fjerne verdener. Etter et besøk i utstillingen ønsker vi at skoleelever og besøkende generelt skal sitte igjen med en forståelse av at krig også har funnet sted i vårt lokalområde, for ikke så veldig lenge siden. Vi ønsker også å skape en nærhet til krigen og vise dens konsekvenser på et personlig plan. Utover dette, ønsker vi selvsagt å få frem et større bilde og formidle krigen på et overordnet plan.

I utstillingen er det sju utstillingsbokser plassert i lokalets hovedhall. I disse sju boksene presenterer vi historien til de åtte personene nevnt ovenfor. Bortsett fra de to krigsseilerne, som presenteres i den samme boksen, har hver person fått sin egen boks. I disse boksene formidles den enkeltes historie gjennom monologer, innlest av skuespillere, som publikum lytter til via audioguide. I tillegg er det utstilt personlige gjenstander og bilder i boksene. Korte utstillingstekster danner en historisk ramme rundt personene og den delen av krigen de var involvert i.