Knudaheio og Garborgheimen opnar igjen!

Knudaheio og Garborgheimen er opne alle søndagar i juni kl. 12-16. I juli og fram t.o.m. 16. august er det ope kvar dag kl. 12-17.

Siste opningsdag i 2020 er søndag 30.  august.

Me opnar også ved førespurnad. Les meir om Garborgheimen.