Knudaheio og Garborgheimen opnar ved førespurnad

Knudaheio og Garborgheimen er opent kvar søndag kl. 12-16 søndagar og helgedagar frå 1. mai og ut september. Då er medlemmar i Time mållagar vertar. Frå 1. juli til medio august er det opent kvar dag. Me opnar også ved førespurnad. Les meir om Garborgheimen.