Knudaheio er open søn- og helgedagar (Kristi himmelfartsdag og pinse) kl. 12-16 f.o.m. 7. mai og ut september. Sommarope i juli og halve august, kl. 12-17. Elles opent ved førespurnad.

Inngangspengar Garborgheimen og Knudaheio: kr 30,-; alle under 18 år går gratis. Løyst billett på ein av stadene gjeld òg på dei andre to same dagen. Ein får også rabatt på inngangsbilletten til Garborgsenteret ved framvising av billett frå Garborgheimen eller Knudaheio.

Det kan bestillast historieformidling/guiding gjennom heile året.