Ut i naturen og inn i litteraturen

Eit historisk minnesmerke på Høgjæren…

… med utsyn over Lågjæren

Arne Garborg si diktarstove Knudaheio