Bestillingsskjema for skular og barnehagar

Grødaland har tilbod om undervisning frå mai – september. Opplegga er gratis for barn i grunnskulen og barnehagane i Hå kommune.

Museet på Grødaland tilbyr opplegg med undervisning i sesongen frå 1. mai og ut september. Desse er gratis for grunnskulen og barnehagane i Hå. For vidaregåande skule kostar det 25 kr per elev + 200 kr per time.

Kontakt Ingeborg Nærland Skjærpe på ins@jaermuseet.no eller på telefon 957 43 682.