Ny utstilling i Garborgheimen

28. juni 2024vopna den nyreviderte miljøutstillinga i Arne
Garborgs barndomsheim på Garborg.

Hovudmålet med revideringsarbeidet har vore å få betre fram korleis loftet
vart brukt då Garborg-familien budde i huset. Du får blant anna sjå og høyra
historia om den originale hovudinngangsdøra til Garborgheimen, som vart
redda ut av ein konteinar for snart femti år sidan.

Dei siste åra er det også utført eit stort utvendig restaureringsarbeid.

Utstillinga er støtta av
Sparebankstiftelsen SR-bank.