Planlegg besøket

Garborgheimen og Knudaheio held ope søn- og helgedagar, kl. 12-16, f.o.m. 1. mai og ut august. Sommarope kvar dag frå 1. juli til midten av august, kl. 12-17. Vinterhalvåret opnar me ved førespurnad.

Inngangspengar Garborgheimen og Knudaheio: kr 40,-; alle under 18 år går gratis. Løyst billett på ein av stadene gjeld òg på den andre same dagen. Ein får også rabatt på inngangsbilletten til Garborgsenteret ved framvising av billett frå Garborgheimen eller Knudaheio.

Det kan bestillast historieformidling/guiding gjennom heile året.