Sesongvertar til Limagarden

Jærmuseet søker sesongvertar til Limagarden som kan arbeide på ferieklubbar og på sundagar i sesong frå mai til september.

Limagarden med alle bygningane.

Arbeidsoppgåvene er allsidige:
 • Du er med som medhjelpar på ferieklubbane våre, måndag til fredag, i veke 26 og 33.
 • Du er vertskap og tek imot gjester på Limagarden ca ni sundagar i sesongen frå 5. mai til 29. september.
 • Du er med og arrangerer aktivitetsdagar på garden.
 • Det kan og vera moglegheit for litt reinhald utanom sesongen.

Kvalifikasjoner og eigenskapar:
 • Du bør ha litt interesse for historie og gjerne lika å formidla
 • Du må kunne arbeida sjølvstendig
 • Du må kunne ta ansvar
 • Du bør vera utadvendt og imøtekomande
 • Du må kunne ta imot publikum på ein god måte
 • Du bør lika å vera vertskap
 • Du må kunna setja deg inn historia til garden
 • Du må kunne formidla både på norsk og engelsk
 • Du må ha fylt 16 år i løpet av 2023
 • Alle vertar må levera godkjent politiattest ved tilsetting.
Jærmuseet tilbyr:
 • God opplæring
 • Arbeidstid etter oppsett arbeidsplan for sesongen
 • Løn etter tariffavtale
 • Gratis inngang på alle Jærmuseet sine anlegg
Søknadsfrist og søknadsskjema:

Søknadsfrist: 1. april 2024

Les meir om stillinga og søk her

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

Driftskoordinator Hans-Arvid Grødeland

Telefon 91 87 18 23

E-post: hag@jaermuseet.no

Om Limagarden:

Limagarden er eit gardstun med bygningar frå 1800-1939. Garden ligg i eit gammalt og vakkert kulturlandskap like utanfor Ålgård, med flott utsyn over Limavatnet.

På garden er det fem bygningar. I heimehuset er det miljøutstillingar frå midten av 1900-talet. Det er òg stilt ut ei stor samling reiskapar og bruksgjenstandar.

Du kan gå på stylter i tunet, hoppa tau og kasta hestesko. Kombiner gjerne besøket til Limagarden med ein tur i Limaheia. Her er det fleire merka kulturminne.

Om Jærmuseet:

Jærmuseet er regionmuseum for kommunane Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, samt regionalt vitensenter for Sørvestlandet. Museet har ca 70 årsverk og driv 12 ulike besøksanlegg i sju kommunar.
Jærmuseet er ein vitskapleg institusjon som skal dokumentera regionen si historie gjennom innsamling, bevaring, forsking og formidling. Museet er ein møteplass mellom natur, kultur og teknologi.

Me inviterer publikum til å utforska kunnskap gjennom aktivitetar og opplevingar.
I 2009 fekk Jærmuseet prisen for Årets Museum i Noreg. Same året vann òg museet «the European Micheletti Award» for beste teknologiske museum.
Jærmuseet har årleg eit samla besøk på ca 200.000. Du kan lesa meir om Jærmuseet her.