Me vil takka sponsorane som støttar spesifikke prosjekt på Limagarden.