Me bygger nytt Blekkhus!

Blekkhuset – blir kalla såleis fordi det er kledd med blekkplater som ekstra vern utanpå panelet. Eigentleg er dette huset bygd som hønsehus på garden.

 

Det blei etterkvart så dårleg at me måtte ta det heilt ned. Så fekk me statlege middel, og i 2010 fekk me bygd eit nytt Blekkhus. Det skal sjå ut som det gamle utanfrå, men er isolert og har fått større takhøgde inne. Her vil det koma utstilling av gjenstander frå Gjesdal Bygdemuseum si samling.