Opningstider og prisar

button_opn3. mai – 27. september: Opent kvar søndag kl 12 – 16.

Ynskjer du tilgang til anlegget utanom opningstid? Kontakt Jærmuseet på telefon 477 76 020 / limagarden@jaermuseet.no

 

Billettprisar (opningstid):
Barn og ungdom tom 18 år: gratis
Vaksne/honnør: kr 40

Har du Jærmuseet sitt årskort, kan dette nyttast.