Byggeskikk

Kort om opplegget:

  • Me undrar oss over og talar om husbygging før og no.
  • Delta på bygging av eit lafthus.

Kva kan me læra:

  • Vert kjende med ulike tradisjonar, levemåtar og familieformer
  • Vert kjende med lokalhistorie og lokale tradisjonar
  • Bruker kroppen og sansane for å utvikle romforståing
  • Undersøkjer og kjenner igjen eigenskapar ved former og sorterer dei på forskjellige måtar
  • Stimulere og støtte barnas evne til problemløysing og hjelpe dei til å vere uthaldande
  • Lagar konstruksjonar av ulikt materiale og utforskar kva moglegheiter reiskapar og teknologi kan by på

Passar for:

Småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn

Send førespurnad