Søndagsope på Limagarden

2. mai 2021 - 26. september 2021
Limagarden, Ytre Lima, Ålgård

Kvar søndag frå mai til september er det ope på Limagarden. Her får du oppleva ein flott museumsgard, der sau var ein av hovudnæringane.

Ute i tunet kan du gå på stylter, kaste hestesko og leika i den flotte hagen.

Limagarden er eit fint utgangspunkt for tur i Limaheiane. Her er det mange kulturminne, og gode fjelltoppar som Håfjell og Kodlifjell.

God parkering.