Garborgheimen og Knudaheio opnar ved førespurnad

Garborgheimen og Knudaheio er opne søn- og helgedagar (Kristi himmelfartsdag og pinse), kl. 12-16, f.o.m. 1. mai og ut september. Sommarope kvar dag frå 1. juli til midten av august. I vinterhalvåret opnar me ved førespurnad.

Inngangspengar Garborgheimen og Knudaheio: kr 30,-; alle under 18 år går gratis. Løyst billett på ein av stadene gjeld òg på dei andre to same dagen. Ein får også rabatt på inngangsbilletten til Garborgsenteret ved framvising av billett frå Garborgheimen eller Knudaheio.

Det kan bestillast historieformidling/guiding gjennom heile året.