SKJØTSEL I KULTURLANDSKAPET

Elevene lærer om hvordan vi forvalter og skjøtsler kystlyngheia for bevaring av flora og fauna. De vil få være med og arbeide og rydde i utmarka for å unngå gjengroing med uønskede arter.

Trinn: 8.-10.trinn (valgfag natur, miljø og friluftsliv)

Kompetansemål:

Friluftsliv

  • ferdes mest mulig sporløst, trygt og respektfullt i ulike typer natur og værforhold
  • dyrke, jakte eller høste fra naturen og benytte, tilberede eller oppbevare ressursene
  • forklare hvordan allemannsretten og regler for høsting, jakt, fangst og fiske regulerer ferdsel og bruk av naturen i lokalmiljøet eller regionen

Miljø

  • kartlegge hvordan naturen brukes i lokalmiljøet og vurdere om det er en bærekraftig forvaltning av ressursene
  • utforske og registrere lokale miljøendringer og reflektere over mulige forklaringer til endringene
  • forslå tiltak som kan bidra til å hindre uønskede miljøendringer

Varigheit:

1,5 time

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast:

Veke 44, 45, 46 og 47 i 2020 og veke 3, 4, 5, 6, 7 og 8 i 2021.

 

Send førespurnad