SAU OG LAM. Karding, spinning og plantefarging.

Her får elevene lære om sauehold gjennom samtale, bilder og gjenstander. Elevene får også prøve seg på karding og spinning og plantefarging. Til slutt hilser vi på sauene og lamma på gården.

Trinn: 1.-5.trinn

Kompetansemål:

Aktivitet i ulike bevegelsesmiljø (kroppsøving):

  • Bruke småredskaper og apparat.

Historie (samfunnsfag)

  • Fortelle om egen familie en til to menneskealdrer tilbake, og om hvordan levevis og levekår har endret seg.
  • Utforske kilder og bruke disse til å lage etterligninger av gjenstander fra fortiden.
  • Gjenkjenne historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker.

Fenomener og stoffer (naturfag)

  • Gjennomføre forsøk som viser at stoffer kan endre karakter når de blir utsatt for ulike påvirkninger.

Mangfold i naturen (naturfag)

  • Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter.
  • Fortelle om dyr og samtale om hva god dyrevelferd er.

 

Varigheit: 

1,5 – 2 timar.

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast: 

Veke 21, 22 og 23 i 2021.

Send førespurnad