SAU OG LAM. Karding, spinning og plantefarging.

Her får elevene lære om sauehold gjennom samtale, bilder og gjenstander. Elevene får også prøve seg på karding og spinning og plantefarging. Til slutt hilser vi på sauene og lamma på gården.

Trinn: 1.-5.trinn

Frå fagfornyinga:

Naturfag, etter 4. trinn:

  • gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas
  • Utforske og beskrive observerbare egenskaper til ulike objekter, materialer og stoffer og sortere etter egenskaperetter (2.trinn)
  • Utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer

Samfunnsfag, etter 2. trinn:

  • utforske og presentere korleis menneska levde for éin til to menneskealdrar sidan

 

Varigheit: 

1,5 – 2 timar.

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast: 

Veke 21-23.

Send førespurnad