POTETOPPTAK

Kor veks poteta? Kor kjem dei frå? Kva kan dei nyttast til? Me blir betre kjent med poteta, og får vera med å ta opp poteter slik dei gjorde før maskinane tok over dette arbeidet.

Kort om opplegget:

  • kva treng plantane for å veksa
  • kva er ei morpotet
  • kvifor er nokre poteter grøne
  • sortering av poteter etter storleik
  • vask, kutt og steik poteter

Her gjeld fyrste mann til mølla, så ver snar og finn ein dag det passar og reserver.

Trinn: 3.-5.trinn

Kompetansemål:

Mangfald i naturen:

  • Samtale om livssyklusen til nokre planteartar

Historie:

  • finne informasjon om og presentere eigen familie for ein til to menneskealdrar sidan og fortelje om korleis levevis, levekår og kjønnsroller har endra seg

Mat og forbruk:

  • undersøkje ulike matvarer med tanke på smaksopplevingar
  • fortelje om ei utvald råvare og korleis ho inngår i matvaresystemet, frå produksjon til forbruk

Mat og kultur:

  • gjere sitt til trivsel i samband med måltida

Varigheit: 

2 timar

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast: 

Veke 38 og 39 i 2020 (avgrensa antal plassar)

 

Send førespurnad