KOKKAR I FRILUFT

Me har ein dag ute i skogen. Her får elevane vera med og laga ulik mat på bålet. Me kuttar, kokar og steiker, og viktigast av alt: me et i lag! I tillegg kan elevane få læra å handtera spikkeknivar og sager!

Trinn: 4.-7.trinn

Kort om opplegget:

 • Fysisk aktivitet, kombinert med mat og helse
 • Spikkeknivar og sager
 • Båltyper
 • Trefoten
 • Pølselapskaus
 • Pannekakeskive

Frå fagfornyinga:

Kroppsøving: Elevane får bruke nærområde og utforske naturen gjennom varierte uteaktivitetar under vekslande årstider. Uteaktivitet og naturferdsel gir grunnlag for naturglede, respekt for naturen og miljømedvit

Mat og helse etter, 4. trinn:

 • utnytte lokale matvarer i matlaging…
 • lage enkle måltid og bidra til å skape ei triveleg ramme rundt måltid saman med andre

Kroppsøving etter 4. trinn:

 • utforske uteaktivitetar og samarbeide med andre under vekslande årstider i nærmiljøet
 • øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen

Kroppsøving, etter 7. trinn:

 • bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv

Mat og helse, etter 7. trinn:

 • bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse

Varigheit: 

2 timar

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast: 

Veke 39-42 og veke 13-16.

Pris: 

30 kr per elev

Praktisk informasjon: 

Ta med gode og varme klede!

Send førespurnad