KOKKAR I FRILUFT

Me har ein dag ute i skogen. Her får elevane vera med og laga ulik mat på bålet. Me kuttar, kokar og steiker, og viktigast av alt: me et i lag! I tillegg kan elevane få læra å handtera spikkeknivar og sager!

Trinn: 4.-7.trinn

Kort om opplegget:

  • Fysisk aktivitet, kombinert med mat og helse
  • Spikkeknivar og sager
  • Båltyper
  • Trefoten
  • Pølselapskaus
  • Pannekakeskive

Kompetansemål:

Friluftsliv (kroppsøving)

  • Praktisere ulike former for friluftsliv i ulike naturmiljø

Mat og livsstil (mat og helse)

  • Planleggje og lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare kva for næringsstoff matvarene inneheld

Varigheit: 

2 timar

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast: 

Veke 39, 40, 42 og 43 i 2020 og veke 14 og 15 i 2021.

Pris: 

30 kr per elev

Praktisk informasjon: 

Ta med gode og varme klede!

Send førespurnad