FULGAR RUNDT VISTNESTUNET

Bli kjent med dei vanlegaste fugleartane rundt Vistnestunet. Har du sett nokre av fuglane, men veit ikkje kva dei heiter? Korleis ser desse fuglane ut? Me ser på ulike egg og reir. Ein tur ut med kikkert for å sjå på fuglane høyrer også med.

Trinn: 3.-7.trinn

Kort om opplegget:

  • Kva er trekkfuglar og kva er standfuglar?
  • Sjå fuglar gjennom kikkert.
  • Kva for nokre fugleartar kan me finna i nærområdet?
  • Kva for nokre farar truar fuglane og korleis kan me hjelpa dei?

Kompetansemål:

Mangfold i naturen (naturfag):

  • Samtale om livssyklusen til noen plante- og dyrearter.
  • Argumentere for forsvarlig framferd i naturen

Forskerspiren (naturfag):

  • Bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøet.

Aktivitet i ulike bevegelsesmiljø (kroppsøving):

  • Bruke småredskaper og apparat.
  • Bruke grunnleggende bevegelser i variert miljø og i tilrettelagte aktiviteter.
  • Delta i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og de koordinative ferdighetene.

 

Varigheit: 

1,5 – 2 timar

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast: 

Veke 20, 21 og 22 i 2020.

Send førespurnad