BYGGESKIKK OG ARKITEKTUR

Det er mange ulike faktorar som har vore med på å forma både byggeskikken og arkitekturen gjennom tidene. Bygningshistoria på Jæren kan ikkje visa til pragande og monumentale bygningar, men særpreget finn ein.

Trinn: 3.-7.trinn

Kort om opplegget:

 • Regionale byggetradisjonar
 • Lafteteknikkar og val av material
 • Sosiale- og økonomiske endringar
 • Kulturlandskapet
 • Omvising i autentisk museumsanlegg
 • Praktiske øvingar (lafting av jærhus)

Gjennomføring: Førelesing, omvisning og lafting av jærhus.

Frå fagfornyinga:

Kunst og handverk: elevane får lesa enkle tekniske teikningar.

Kunst og handverk, etter 4. trinn:

 • bruke … sammenføyningsteknikker i tre…
 • undersøke hvordan tradisjonshåndverk utnytter naturmaterialers egenskaper…
 • samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger …

Samfunnsfag, etter 4. trinn:

 • utforske kulturminne og korleis menneska levde i den tida kulturminna er frå, og samanlikne med korleis vi lever i dag

Kunst og handverk, etter 7. trinn:

 • bygge og eksperimentere med stabile konstruksjoner

Varigheit: 

1,5 – 2 timar

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast: 

Veke 14-20.

 

Send førespurnad