BYGGESKIKK OG ARKITEKTUR

Det er mange ulike faktorar som har vore med på å forma både byggeskikken og arkitekturen gjennom tidene. Bygningshistoria på Jæren kan ikkje visa til pragande og monumentale bygningar, men særpreget finn ein.

Trinn: 3.-7.trinn

Kort om opplegget:

 • Regionale byggetradisjonar
 • Lafteteknikkar og val av material
 • Sosiale- og økonomiske endringar
 • Kulturlandskapet
 • Omvising i autentisk museumsanlegg
 • Praktiske øvingar (lafting av jærhus)

Gjennomføring: Førelesing, omvisning og lafting av jærhus.

 Kompetansemål:

Arkitektur (kunst og håndverk)

 • Planlegge og bygge modeller av hus og rom ved hjelp av digitale verktøy og enkle håndverksteknikker
 • Forklare hvordan klima, kultur og samfunnsvilkår påvirker konstruksjon i bygninger, valg av materialer, form, uttrykk og symbolfunksjon.

Aktivitet i ulike bevegelsesmiljø (kroppsøving)

 • Bruke grunnlegende bevegelser i varierte miljø og i tilrettelagte aktiviteter
 • Delta i aktiviteter som utfordrer hele sanseapparatet og de koordinative ferdighetene

Historie (samfunnsfag)

 • Utforske kilder og bruke disse til å lage etterligninger av gjenstander fra fortiden
 • Gjenkjenne historiske spor i eget lokalmiljø og undersøke lokale samlinger og minnesmerker

Geografi (samfunnsfag)

 • Beskriva og forklara natur- og kulturlandskapet i lokalsamfunnet.

Varigheit: 

1,5 – 2 timar

Gruppestorleik:

Maks 30 elevar

Kan bestillast: 

Veke 14, 15, 16 og 17 i 2021.

 

Send førespurnad