Sesongåpning med Randaberg hagelag

Offisiell åpning av nytt allrom; "Hevdahuset"

21. april 12.00-16.00
Vistnesveien 148
Gratis
Årets sesongåpning på Vistnestunet blir helt spesiell. Ordfører Jarle Bø kommer for å åpne vårt nyombyggede rom; «Hevdahuset». Det er et kombinert kjøkken og allrom, hvor vi tror på masse aktivitet fremover. Før i tiden var dette et hevdahus i tilknytning til fjøs og stall, og da vil vi naturlig nok beholde navnet.
Randaberg hagelag vil som vanlig være med i hagen, med aktiviteter for store og små.
Vi planlegger for høytidelig snorklipping, trommevirvel og fanfarer – og deler selvsagt ut kake denne dagen!
Mer informasjon kommer etter hvert.
Velkommen!